Aktietips Hotellfastighetsbolaget Pandox har en övertygande historik av förvärv och den nyligen genomförda riktade emissionen öppnar upp för nya förvärv i närtid. Hybridmodellen att äga och hyra ut hotellfastigheter i olika geografiska regioner samt att själv agera operatör i viss utsträckning sänker risken och skapar tillväxtmöjligheter. Aktien förtjänar en premievärdering, skriver Carnegie Private Banking under vinjetten ”Veckans aktiecase”.

Pandox affärsidé är att äga och hyra ut hotellfastigheter. I dag har bolaget 146 fastigheter i 15 länder. Carnegie påpekar att hotellhyresavtalen är kopplade till hotellets omsättning och innehåller oftast en garanterad minimihyra. Det ger möjlighet till ökade intäkter i en bättre marknad och skydd vid nedgång i en sämre marknad.

Bolaget har en aktiv förvärvsstrategi som finansierats av nyemissioner, den senaste i början av månaden då Pandox tog in 3 miljarder.

”Trots att aktien har utvecklats väl, bedömer vi att värderingen inte är särskilt utmanande. Aktien handlas i princip kring substansvärdet på vår prognos för 2019. Det är väsentligt under den historiska premien på 10-40 procent under perioden 2015-2017. Pandox är välskött och har en övertygande historik av förärv. Det motiverar en premievärdering”, skriver Carnegie och rekommenderar köp och sätter riktkursen till 220 kr. Aktien stängde på 200,50 kr på torsdagen.