Aktietips Tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing har en stark position och den låga värderingen och höga direktavkastningen lockar Det anser Carnegie som lyfter fram aktien under vinjetten veckans aktiecase.

Enligt Carnegie har NWP via en stabil organisk tillväxt genererat robusta kassaflöden som har använts för att finansiera förvärv inom närliggande områden. Sedan 2017 har bolaget genomfört åtta förvärv, som tillsammans adderar 35 procent av bolagets omsättning.

”Vår bedömning är att NWP förtjänar en högre värdering baserat på bolagets framgångsrika historik av förvärv och vinsttillväxt”, skriver Carnegie.

NWP är en ledande aktör inom sitt gebit i Nordeuropa. Tätskiktsmarknaden följer byggkonjunkturen men eftersom renoveringsmarknaden står för en majoritet av NWP:s omsättning har det en stabiliserande effekt i en sämre byggkonjunktur.

NWP:s policy är att dela ut minst 50 procent av nettovinsten vilket i dag motsvarar en attraktiv direktavkastning på 6 procent, konstaterar Carnegie.

”Vår riktkurs 95 kr motsvarar EV/EBIT 11x på 2020 års prognoser, vilket är i linje med jämförbara bolag i Norden och en liten premie jämfört med internationella dito”, skriver Carnegie och rekommenderar köp.

Aktien stängde på 87,50 kr på torsdagen vilket implicerar en uppsida på 8,6 procent till Carnegies riktkurs.