Taxonomin EU:s nya taxonomi är tänkt att hjälpa investerare att göra hållbara val, men det kommer finnas ett informationsgap. Brist på relevant data är ett problem, varnar Carnegie Fonder.

Det talas mycket om EU:s nya taxonomi. Tanken är att den ska göra det lättare för fondförvaltare och sparare att investera i hållbara bolag och verksamheter.

Taxonomin är ett klassificeringssystem för att avgöra om en ekonomisk aktivitet är miljömässigt hållbar och det finns detaljerade regler om vad som kan kallas gröna intäkter.

”Fondbolag och kapitalförvaltare som marknadsför produkter som miljömässigt hållbara kommer behöva förklara om och hur de använt taxonomin som kriterier samt exponering mot företag som uppfyller dessa. Det blir alltså frågan om ‘följ eller förklara’, vilket förhoppningsvis kommer leda till ökad trovärdighet och förenklad kommunikation till investerare”, skriver Carnegie Fonder.

”Det kommer kräva bra och trovärdiga förklaringar varför man inte använder taxonomin”, understryker de.

Men ett stort potentiellt hinder och försvårande faktor är tillgången till relevant data, framhåller fondbolaget, som tagit del av estimat från flera svenska analyshus. Slutsatsen är att det finns fall med betydande avvikelser även om de ligger nära varandra på många bolag.

”Det visar att det inte är helt lätt att tolka alla kriterier och applicera dem på den data som finns tillgänglig i dag från bolagen”, skriver fondbolaget.

Utgångspunkten i taxonomin är ekonomiska aktiviteter ska bidra till ett eller flera identifierade miljömål samtidigt som det inte skadar andra.

”Investerare såsom fondbolag ska börja rapportera i enlighet med taxonomin från och med första januari 2022 medan bolag som faktiskt gör de aktiviteter som avses ska göra det från slutet av 2022. Det kommer alltså att finnas ett informationsgap”, konstaterar fondbolaget. 

Det faktum att en del kriterier innehåller kvalitativa aspekter kan väntas till en viss fördel för Carnegie Fonder kontra mer kvantitativ och top-down-fokuserade konkurrenter, anser de. 

Taxonomin kan dessutom ge ämnen för företagsdialoger av proaktiv karaktär, där man till exempel ber bolagen redovisa relevant data där, styr a investeringarna till gröna projekt osv. En nackdel är dock att en del sektorer saknas, poängterar fondbolaget.

”Exempelvis finans där banker faktiskt har möjlighet att finansiera de här aktiviteterna. Där står det oss dock fritt att komplettera med egna definitioner”.   

Taxonomin handlar inte om att tvinga någon att investera på ett visst sätt, understryker de.

”Men om man tror att vissa faktorer som har med miljön att göra är bra även ur finansiell synvinkel så kan det här vara ett bra verktyg för att hitta bolag med exponering mot de faktorer man vill ha exponering mot samt rapportera det på ett trovärdigt sätt till fondens andelsägare”, skriver Carnegie Fonder.

För slutkunden innebär taxonomin att det blir enklare att jämföra fonder utifrån hållbarhetsaspekter, i alla fall vad gäller miljön, konstaterar Carnegie Fonder.

”Taxonomin möjliggör dock olika investeringsstrategier och det kan återspeglas i redovisningen. Exempelvis kan en fond ha som strategi att investera i de bolag med högst taxonomiomsättning idag medan en annan satsar på att identifiera bolag som har störst potential att öka sin taxonomirelaterade omsättning men där den är på en låg nivå idag.” 

Foto: Copyright (c) 2018 Shutterstock. No use without permission.
Taxonomin
Carnegie Fonder: Brist på data inför taxonomin
Analys
ABG: Spännande framtid för eyetrackingHöjer riktkursen för Tobii
Analys
Carnegie: Därför höjer vi Sinch riktkurs med 40 procent
Olja
Goldman höjer prisprognosen för oljaBrentolja 75 dollar per fat tredje kvartalet
Foto: istock
Kryptovalutor
FI varnar för att investera i kryptotillgångar”Olämpligt för de flesta, om inte alla konsumenter”
Börsen
Nedåt på Stockholmsbörsen
Analyser
Här är måndagens aktierekar
Aktie
Lumito rasar efter Sectras dementi"Samma typ av samarbete som att jag köper mat på Ica"
Krönika
Hernhag: Håll koll på de svenska HEES-bolagen
Aktietips
Sex köpvärda aktierOch några du kan vara utan
Aktietips
Di: Kindred bjuder på det bästa av två världarBåde tillväxt och värde
Aktietips
AFV: Låg värdering och låg risk i SHBTidningen sätter köp på aktien
Börsen
Blandat på Asiens börser
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Bitcoin
JP Morgan: Bitcoin fortfarande usel hedge mot börsfallSer kryptovalutan som ett "ekonomiskt sidospår"
Chatt
Hernhag: Fem billiga aktier att köpa just nu
Analys
Nordea hyllar Sinch köp av Inteliquent"Den största händelsen för Sinch"
Aktie
Fredriksen-bolag går in i AQ Group
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Aktietips
Carnegie ser köpläge i teknikkonsultenLyfts fram som "veckans aktiecase"
19/2
Trading Direkt: Inflation i inflationsförväntningarna
Bostad
Valueguard: Så mycket steg bopriserna senaste månaden
Aktieportföljen
Kursrusning i aktieportföljens nytillskott
Foto: istockphoto
Bostad
SBAB: Rekordhöga boprisförväntningar
Bostad
Fortsatt uppgång i Erik Olssons boindex
Insiders
Börsens insiders som handlat aktier