Analys Carnegie höjer sin riktkurs för Ericsson till 135 kr från 125 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys från investmentbanken inför Ericssons rapport för det första kvartalet.

Samtidigt som Carnegie påpekar att Ericsson tenderar att utvecklas volatilt i samband med sina resultatrapporter, ser banken flera positiva ”triggers” även för de kommande kvartalen och bedömer att de positiva faktorerna överväger.

”Vi tror att det första kvartalet kommer att bli ytterligare ett solitt kvartal, även om resultatet kommer att vara temporärt tyngt av den pågående patenttvisten med Samsung”, skriver Carnegie.

Dollarkursen påverkar Ericsson mycket i jämförelsen mot fjolåret, men kursen har förbättrats sedan Carnegies senaste estimatuppdatering och ger nu stöd till estimaten sekventiellt, enligt analysen.

För åren 2022-2023 har Carnegie höjt sina estimat vad gäller Ericssons intäkter med 4 procent och för det justerade ebit-resultatet med 11-12 procent, främst drivet av positiva marknadsfaktorer och Ericssons starka position.

På kort sikt väntas de amerikanska operatörernas investeringar ge stöd till volymerna redan under 2021 och möjligheter kvarstår vad gäller att ta marknadsandelar i 5G-utbyggnaden i Europa.

Långsiktigt finns det flera intressanta vinklar för Ericsson, menar Carnegie och nämner 5G-mixskiftet, återhämtningen inom Digital Services, förvärvsresan och möjligheterna på företagsmarknaden.

Vid 9.50-tiden handlades Ericsson till 116,66 kr, vilket var ned 0,4 procent för dagen.