Aktie Läget på de europeiska gamblingmarknaderna har blivit alltmer utmanade med mer regleringar för speloperatörerna samt stigande spelskatter på de stora europeiska spelmarknaderna.

Det påpekar Carnegie i sin analys för affiliatebolaget Catena Media där rekommendationen sänks till behåll från köp med sänkt riktkurs till 90 kr.

Vidare understryker investmentbanken att Catena Medias balansräkning är tämligen ansträngd vilket hämmar möjligheten till förvärv under 2019, där förvärv historiskt varit bolagets signum för tillväxt.

Rapporten för det fjärde kvartalet tror Carnegie kommer att vara en ganska blek tillställning med ett kvartal i stort sett i linje med det tredje kvartalet trots traditionell stark säsongsmässig effekt i det avslutande kvartalet.

Sammanfattningsvis menar Carnegie att nuvarande värdering är rimlig mot bakgrund av blandade utsikter och sänker därmed sin rekommendation till behåll.

Catena Medias verksamhet går ut på att leverera trafik, det vill säga leads, inom både onlinespel och finansiella nättjänster. I gengäld får bolaget del av den intäkt som slutkunden genererar till speloperatören eller banken.

Vid 12.30-tiden hade Catena Media-aktien sjunkit över 5 procent till strax över 77 kr. Hittills i år är nedgången 21 procent.