Analys Carnegie har övergett sin negativa syn på oljebolaget Lundin Energy och rekommenderar nu köp i stället för sälj, med riktkursen mer än fördubblad till 285 kr (130)..

”Huvudskälet till vår negativa inställning har varit vår fruktan för en kollaps av oljepriserna i närtid, till följd av att branschen potentiellt får slut på lagringskapacitet – men det förefaller inte hända nu”, skriver investmentbanken i ett morgonbrev.

Carnegies nya estimat för brentoljepriserna ligger på 30 dollar per fat för det andra kvartalet (23), 35 dollar för det tredje (27) och 40 dollar för det fjärde kvartalet (35). För 2021 och 2022 räknar banken fortsatt med snittpriser på 46 dollar per fat respektive 60 dollar per fat.

Värderingsmässigt har Carnegie också ändrat sin inställning vad det gäller beräkningar av det fria kassaflödet, som nu inkluderar åren 2021-2027, samt sänkt diskonteringsräntan mot bakgrund av lägre globala räntor. Båda förändringarna påverkar riktkursen positivt.

Lundin Energy handlades strax efter börsöppning på onsdagen till omkring 243 kr, en uppgång med cirka 2,5 procent för dagen. Brentoljan steg samtidigt omkring 2 procent till drygt 40 dollar per fat.