Rapport I förhållande till de starka resultaten var Essitys telefonkonferens mycket mer dämpad. Det skriver Carnegie som inför telefonkonferensen och torsdagens börsöppning spådde en uppgång om minst 5 procent. Essity handlades initialt också på plus innan aktien vände nedåt i samband med telefonkonferensen. 

”För det första kommunicerade ledningen att engångsenergisubventioner hade ökat intäkterna med cirka 500 miljoner kronor, vilket förklarar hela resultatavvikelsen under fjärde kvartalet (samtidigt som de bekräftade att bonusutbetalningar varit mycket högre jämfört med föregående år)”, skriver banken som samtidigt pekar på att Essity även varnade för fortsatt kostnadsinflation, främst kopplad till löner, resekostnader och allmän inflation, samt mycket högre räntekostnader 2023.

Något som lyftes som positivt var att bolaget tydligt tonade ned risken för priselasticitet/priskänslighet, menar Carnegie.

Essity-aktien öppnade uppåt, men vände tydligt ned under telefonkonferensen.

”Förutom att erkänna de positiva engångsposterna under fjärde kvartalet, tror vi att investerarna var besvikna över att ledningen inte kvantifierade framtida prishöjningar eller gav någon form av marginalguidning för 2023”, skriver Carnegie.

Vid 12.30-tiden var Essity-aktien ned cirka 3,5 procent.