Storytels vd Jonas Tellander.

Analys Carnegie räknar med att utbrottet av covid-19 kommer att ha en begränsad påverkan på kort sikt för ljudboksföretaget Storytel.

”Sammantaget bedömer vi att Storytel verkar vara väl rustat för att bibehålla produktiviteten då bolagets anställda arbetar hemifrån. Vi noterar också att Storytel huvudsakligen har internt fokus under 2020, vilket indikerar att det endast blir en mindre påverkan på bolagets geografiska expansionsplaner”, skriver Carnegie i en analys på onsdagen.

Investmentbanken påpekar i analysen att eftersom folk i ökande grad kommer att stanna hemma kan Storytel få uppleva positiva effekter vad gäller nya abonnemang, men också en ökad grad av avhopp, churn, som en följd av minskat pendlande då ljudböcker kan utgöra ett viktigt tidsfördriv.

Storytel är fortsatt en av de mest intressanta långsiktiga strukturella tillväxtaktierna, enligt Carnegie.

Carnegie har höjt sin rekommendation för Storytel till köp från behåll. Riktkursen har samtidigt sänkts till 170 från 185 kr.

Storytelaktien hade vid 11.30-tiden stigit 8,8 procent till 124 kr.

Graf över utvecklingen hittills i år:

image

Källa: Infront