Analys Carnegie sänker sin rekommendation för Telia till sälj från behåll. Det framgår av ett marknadsbrev.

Riktkursen dras samtidigt ned till 22 kronor, från tidigare 26 kronor. Det kan ställas mot Telias stängningskurs på torsdagen om 27:85 kronor.

Carnegie har dragit slutsatsen att Telias kassaflödesgenerering under de senaste fem åren inte är uthållig och banken räknar med fortsatt turbulenta marknader under 2023.

”Vi befarar att Telia inte kommer att kunna täcka miniminivån för sin utdelning om 2:00 kronor per aktie under 2023, och därför kanske tvingas sänka sin utdelning framöver”, skriver Carnegie.

Investmentbanken har sänkt sina estimat för Telias justerade vinst per aktie med 5-6 procent för helåren 2023-2024.