Valuta Kronan har hamnat under tryck i inledningen av året, men den är ändå attraktivt värderad, för de långsiktiga placerarna, anser Carl Hammer, valutastrateg på SEB.

De just nu svaga nivåerna för kronan är inte hållbara på sikt, skriver Carl Hammer i bankens marknadsbrev Ögat som publicerades på torsdagen. Skälen till försvagningen av valutan sedan årsskiftet är flera, menar han. Den första orsaken är att förväntningarna på Federal Reserves räntehöjningar nu har skärpts, och marknaden prissätter fyra höjningar bara i år.

Samtidigt stiger räntorna i USA, vilket fungerar som ett stöd till dollarn, och stigande räntor har medfört ett ”svagare risksentiment”. Carl Hammer menar att korta perioder med fallande riskaptit och svagare risksentiment missgynnar den svenska kronan.

Carl Hammer pekar också på att de ökande geopolitiska riskerna medverkar till kronans svagare situation, då ”kvantitativt modellinriktade hedgefonder med största sannolikhet säljer SEK då politiska risker ökar”. I det perspektivet vore en snabb lösning på krisen i Ukraina mycket positiv för den svenska kronan.

Ett tredje skäl till kronförsvagningen är att säsongsvariationen för kronan normalt är negativ direkt efter årsskiftet, och ett fjärde att kronan, om Riksbanken fortsatt signalerar att penningpolitiken inte ska förändras, mer och mer återigen utvecklas till att bli en ”finansieringsvaluta”.

”Om man tittar på en handelsvägd korg av valutor och dess totala ränteskillnad mot kronan börjar SEK igen sticka ut på nersidan med en lägre ränta. Dessa faktorer har alla en negativ inverkan på kronan. Men samtidigt är värderingen nu mycket attraktiv. Vår långsiktiga jämviktsmodell indikerar 9,31 som ”fair value”. Lägg till detta att kronan trots allt får ett räntestöd mot euron”, skriver Carl Hammer.