Kina väntas ta sig igenom störningarna efter återöppnandet snabbare än väntat, vilket tillsammans med policystöd talar för att BNP-tillväxten kan uppgå till 5,5 procent i år, uppreviderat från +3,0 procent. Det skriver Julian Evans-Pritchard på Capital Economics i en analys på torsdagen.

Tvärvändningen från de strikta covidrestriktionerna har initialt dämpat mobiliteten och tyngt ekonomin, vilket visat sig i fallande PMI i december.

En BNP-nedgång var väntad första kvartalet, men den snabba takt som smittspridningen haft i landet har underskattats. Det finns växande bevis för att de flesta kineser har fått covid sedan november. Till exempel talade hälsovårdsmyndigheten i Henan, den tredje mest befolkade provinsen, om att 89 procent av befolkningen var smittad.

En process som tog månader i andra länder har nu tagit veckor i Kina. Det har lagt stort tryck på sjukvården, och antalet döda är oklart.

”Samtidigt har det banat väg för en tidigare ekonomisk återhämtning som kan börja denna månad. När nya smittade avtar så minskar arbetskraftsbristen och konsumenterna återvänder till gatorna. Tunnelbanetrafiken i större städer återgår snabbt till normalt”, skriver de.

Detta är inte den sista covidvågen, men med naturlig immunitet så kommer framtida vågor att bli mindre allvarliga och det finns inte så mycket som tyder på att myndigheterna kommer att återinföra restriktioner. Erfarenheterna från andra länder pekar också mot att beteendeförändringen vid framtida vågor blir mindre.

”Pandemins roll som viktigaste hämsko för Kinas ekonomi tycks komma till ett slut mycket snabbare än vad som förutsågs för några veckor sedan”, skriver de.

Konsumtionen väntas stiga, och effekterna från tidigare policystöd kan få starkare effekt, med ökad kredittillväxt. Även den tyngda fastighetssektorn kan få en skjuts när förtroendet återvänder.

Det finns ändå en del som håller tillbaka tillväxten bortom öppningen. Den externa efterfrågan kyls av och det kommer att ta tid för fastighetsutvecklare att återhämta sig. Uppgången väntas därför inte bli lika kraftfull som i slutet av 2020 då den globala efterfrågan på kinesiska varor var stark.

Det är också tveksamt om uppgången har förändrat den långsiktiga synen på Kinas tillväxt.

”Om inte ledarskapets långsiktiga tänkande har förändrats över natten, så kan en mindre marknadsorienterad syn komma fram när väl den nuvarande nedgången passerats. Det är något investerare bör hålla i bakhuvudet då de uppskattar öppningsrallyt”, skriver Capital Economics.