Notering Danska bolaget Stenocare, som verkar inom segmentet medicinsk cannabis, har godkänts för listning på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018.

I samband med listningen genomför Stenocare en nyemission om cirka 18,6 miljoner danska kronor vilken inleds på måndag, den 24 september 2018. Emissionen, med teckningskurs 8:80 danska kronor per aktie, omfattar högst 2.113.000 aktier.

Stenocare var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis.

Thomas Skovlund Schnegelsberg är bolagets vd.