Aktie Candles Scandinavia meddelar att teckningskursen blev 65 kronor per aktie i den riktade nyemission som bolaget aviserat och genomfört, och som kommer att tillföra bolaget 41,6 miljoner kronor.

Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna för bolagets aktie.

Candles avser att använda emissionslikviden för att ytterligare utöka bolagets produktionskapacitet och rörelsekapital i syfte att möta den snabbt växande efterfrågan. Bolaget bedömer att ytterligare en produktionslina kan vara i drift inom sex månader från det att den beställs från sin tillverkare.

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 7,6 procent av aktierna och cirka 3,7 procent av rösterna i bolaget.