Aktie Doftljustillverkaren Candles Scandinavia beräknar att omsättning ökat med 100 procent under det första kvartalet, i det brutna räkenskapsåret, samtidigt som en positiv ebitda-marginal om cirka 5 procent upprätthålls.

Tidigare kommunicerad omsättningstillväxt var en ökning på 30 procent medan ebitda-marginalen uppgick till -26 procent under motsvarande period i fjol.

”Detta är ett resultat av de stora investeringar som genomfördes föregående verksamhetsår, såsom produktionskapacitetsåtgärder, utökad R&D-funktion samt utökad säljkår vilket genererar positiv omsättnings- och ebitda-effekt redan innevarande verksamhetsår. Generellt kan nämnas att Q1 historiskt sett varit ett svagare kvartal både avseende omsättning och ebitda”, skriver bolaget.

Fullständig rapport för det första kvartalet publiceras den 29 augusti.