CAMURUS: NÅGOT LÄGRE ÖKNING PRODUKTFSG 2 KV ÄN BOLAGET VÄNTAT

2021-07-15 07:28:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Camurus produktförsäljning ökade med 80 procent i andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2020 och med 10 procent jämfört med föregående kvartal. Det var en något lägre ökning än väntat vilket förklaras av en fortsatt påverkan av covid-19-pandemin på bolagets marknader i Europa och Australien, enligt Camurus vd Fredrik Tiberg.

"Vi förväntar oss att återgå till planerad tillväxt under andra halvåret i takt med att restriktioner avtar och nya marknader tillkommer. I USA ser vi fram emot möjligheten att Brixadi blir tillgängligt för amerikanska patienter i slutet av året efter att FDA satt ett måldatum för marknadsgodkännande till den 15 december 2021", skriver han i delårsrapporten.

Under andra kvartalet såg Camurus en fortsatt god försäljningstillväxt på etablerade marknader som varit förskonade från betydande följdverkningar av covid-19-pandemin, medan en tillfällig avmattning noterades på marknader där nedstängningar och restriktioner förhindrade direkta kontakter med förskrivare och vårdgivare och begränsade patienters tillgång till kliniker för initiering av nya behandlingar.

Pandemin har också lett till utdragna myndighetsprocesser för pris- och ersättning och beviljande av olika tillstånd, vilket bland annat försenat lanseringar i Nederländerna och Schweiz från andra till tredje kvartalet, konstaterar Camurus.Direkt-SE