Calmark Sweden AB: Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

2021-11-23 12:11:08

Gainbridge Capital, som lanserat fonden "Gainbridge Novus Nordic", är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB. Gainbridge Novus Nordic investerar i värdeskapande idéer som bygger på innovation och skapar tillväxt. Fondens fokus är direktinvesteringar genom kapitaliseringar i innovativa tillväxtbolag i Norden som därigenom kan realisera och accelerera sin utvecklings- och tillväxtresa.

"Vi är mycket glada för att Gainbridge Capital uppmärksammat Calmarks potential och valt att investera," säger Anna Söderlund, VD Calmark. "Vi vill hälsa Gainbridge Capital välkomna i ägargruppen och ser fram emot ett långsiktigt samarbete."

Cision