CALMARK: RÖRELSERESULTATET BLEV -4,8 MLN KR 3 KV

2021-10-29 08:33:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Calmark, som bland annat utvecklar en analysmetod för enklare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på -4,8 miljoner kronor (-1,7).

Rörelseresultatet minskade till -4,8 miljoner kronor (-1,6).

Nettoomsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0).Direkt-SE