CALMARK: NETTORESULTATET BLEV -3,8 MLN KR 1 KV

2021-05-28 08:23:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Calmark redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på -3,8 miljoner kronor (-2,5).

De totala intäkterna uppgick till 3,1 miljoner kronor (3,5) och utgjordes främst av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen var cirka 30.000 kronor, jämfört med noll under motsvarande period året innan.

Rörelseresultatet sjönk till -3,7 miljoner kronor (-2,5).

"Första kvartalet 2021 har mest handlat om att CE-märka covid-19 produkten, vilket vi gjorde ett par veckor in i april", konstaterar vd Anna Söderlund angående produkten Covid19-LDH som kan hjälpa till vid bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19.

"Nu rullar de första covid-19 produkterna ut från bolaget. Och även om vaccineringen pågår i stor skala i Europa så ser det inte ut likadant i alla delar av världen. Jag tror att vår produkt kommer att göra nytta framöver, tyvärr får man väl tillägga", uppger hon.Direkt-SE