CALMARK: FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION, KURS 5:40 KR

2021-10-22 08:15:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Calmark har beslutat om emissioner, en företrädesemission på 24,9 miljoner kronor och en riktad emission på 2,1 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen består av högst 4,6 miljoner B-aktier. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av företrädesemissionen, från bland annat Wingefors Invest och Creades (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av företrädesemissionen, från Gainbridge Capital och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av företrädesemissionen.

Den riktade emissionen omfattar 388.936 B-aktier till Gainbridge Capital.

Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.

"Calmark har vuxit starkt under pandemin med 8 nya anställda, två nya dotterbolag i Kina och en helt ny produktionsanläggning" säger Anna Söderlund, vd på Calmark. "Nu behöver vi rampa upp och ta ytterligare steg framåt för att säkra en framgångsrik global lansering av våra produkter".

Villkoren i företrädesemissionen innebär att en ny B-aktie emitteras för varje sex befintliga aktier. Teckningskurs är 5:40 kronor per B-aktie. Samma teckningskurs gäller för den riktade emissionen.

De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till cirka 14,3 procent av kapitalet och cirka 12,6 procent av rösterna.Direkt-SE