CALLIDITAS: SPÅR KUNNA OMBEHANDLA IGA-NEFRIT-PATIENTER - VD

2023-03-13 10:19:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics förväntar sig att kunna ombehandla patienter med den sällsynta njursjukdomen Iga-nefrit.

Det säger Calliditas vd Renée Aguiar-Lucander i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Resultaten från Nefigard-studien visar på en stabil njurfunktion (eGRF) under behandlingsperioden om nio månader för att sedan vika nedåt, om än i en mindre snabb takt än för placebogruppen, under den 15 månader långa uppföljningsperioden av studien.

"Vi har aldrig trott eller aldrig sagt att det här skulle vara ett botemedel mot den här autoimmuna sjukdomen för det har ingen lyckats åstadkomma ännu i någon autoimmun sjukdom. Det här är svåra sjukdomar att handskas med. Däremot har vi alltid sagt att vi förväntar oss att man måste ombehandla de här patienterna", säger Renée Aguiar-Lucander.

Nefigard-studien syftade till att utvärdera om huruvida effekterna på njurfunktionen även var bestående efter behandlingen.

"Vi har sett i den här datan att det är bestående, den försvinner inte", säger Renée Aguiar-Lucander.

Calliditas har ännu inte analyserat färdigt all data från Nefigard-studien och kan potentiellt framgent få ut mer värdefull information från studien.

"Det här kan också ge indikationer om när man måste ombehandla de här patienterna för det är klart att man måste göra det. Men då kan man visa på att den effekt man då får när man behandlar de här patienterna är bestående och det är sjukdomsmodifierande i sig", säger Renée Aguiar-Lucander.

Ultimat vill läkarkåren med behandlingar av Iga-nefrit fördröja eller helt undvika att patienternas njurfunktion försämras till den grad att det kräver dialysbehandling och en njurtransplantation.

Skulle behandling med Nefecon i något fall kunna bli fråga om en kronisk behandling?

"Det är väldigt svårt att säga. Det är upp till läkarna att fatta det beslutet, säger Renée Aguiar-Lucander.

För tillfället ligger listpriset för en månads behandling med Tarpeyo (varumärkesnamnet för Nefecon i USA) i USA på 15.125 dollar. Sett över en nio månaders behandling per patient skulle det summera till 136.125 dollar motsvarande drygt 1,4 miljoner kronor.

Vanligen brukar listpriser för läkemedel i USA vara föremål för höga rabatter. Skillnad mellan listpris och nettopris kan till och med ligga på 40-50 procent eller i vissa fall ännu mer. Några rabatter föreligger dock inte för Tarpeyo enligt Calliditas vd.

"För tillfället rabatterar vi inte det här läkemedlet utan det här är det enda läkemedlet som är och har varit godkänt", säger Renée Aguiar-Lucander. "Över tid kommer det här säkert att förändras, men för tillfället rabatterar vi inte", fortsätter hon.

Vid vilka medicinska kongresser vill ni presentera de fullständiga resultaten?

"Jag tror inte att vi vid det här laget specifikt vill gå in på vad vi ska presentera när", säger Renée Aguiar-Lucander.

Bland de viktigare njurkongresserna som väntar under 2023 finns en europeisk kongress under namnet ERA EDTA. Den hålls i Milano, Italien mellan den 15-18 juni 2023. Senare i år väntar den amerikanska kongressen som hålls av American Society of Nephrology (ASN). Njurveckan, som den kallas trots en förkortad vecka på fem dagar, hålls i år mellan den 1-5 november 2023 i Philadelphia, USA.

Mellan den 28-30 september 2023 hålls även en kongress inom just den sällsynta njursjukdomen Iga-nefit. International Symposium on Iga Nephropathy (IIGNN) hålls i Tokyo, Japan.

Efter en knapp timmes handel hade Calliditas rusat upp med 22 procent till 113:60 kronor på en svag börs där OMXS30 var ned lite drygt 1 procent.Direkt-SE