CALLIDITAS: PARETO SPÅR NEFECON-GODKÄNNANDE I KINA 2 H 2023

2022-11-15 09:55:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pareto Securites förväntar sig att specialistläkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics partner Everest Medicines får ett kinesiskt godkännande för Nefecon under andra halvåret 2023.

Det framgår av en analyskommentar efter beskedet om att den kinesiska läkemedelsmyndigheten NMPA (National Medical Products Agency) har accepterat Everest Partners registreringsansökan för produkten vid behandling av den sällsynta njursjukdomen IgA nefropati.

Pareto har ännu inte tagit med något värde för Kinamarknaden, som uppskattas omfatta cirka fem miljoner patienter, i sin värdering av aktien. I samband med en lansering i Kina planerar dock Pareto att ta med Kina i värderingen.

Med ytterligare positiv data, negativa besked från konkurrerande projekt under utveckling och en växande försäljning bedömer Pareto att Calliditas aktie är mycket undervärderad.

I mitten av oktober meddelade Calliditas konkurrent Travere Therapeutics att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA uttryckt oro över bolagets preparat Sparsantan, en potentiell konkurrent till Nefecon (Tarpeyo i USA och Kinpeygo i Europa).

Pareto har en köprekommendation för Calliditas med en riktkurs på 300 kronor. Vid rådande aktiekurs skulle det motsvara en kurspotential på 273 procent.

Under den inledande handeln på tisdagen steg Calliditas med nästan 2 procent till 80:40 kronor.Direkt-SE