Aktie Calliditas läkemedelskandidat Nefecon har blivit rekommenderat en prioriterad granskning av kinesiska läkemedelsmyndigheten. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Calliditas partner Everest Medicines har tillkännagivit att Center for Drug Evaluation (CDE) vid China National Medical Products Administration (NMPA) har rekommenderat prioriterad granskning för dess regulatoriska ansökan om marknadsgodkännande av Nefecon för behandling av primär immunglobulin A nefropati (IgAN) hos vuxna med risk för snabb sjukdomsprogression.

NMPA accepterade Everests ansökan om marknadsgodkännande för Nefecon i november 2022 då det meddelades att ett regulatoriskt beslut förväntades under andra halvåret 2023. Prioriterad granskning har potential att påskynda den regulatoriska processen, säger Rogers Luo, vd för Everest, i en kommentar.