CALLIDITAS: BESTÄNDIG BEHANDLINGSEFFEKT OERHÖRT POSITIVT - VD

2023-03-13 09:06:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics kom under helgen med övergripande data från fas B-delen av Nefigard-studien. Behandlingsresultaten beskrivs av bolaget som "positiva".

"Att proteinurireduktionen (mängden protein i urinen Direkts anm) är beständig under hela den här tvåårsperioden är något som jag tror läkarna kommer att se som något oerhört positivt", säger Calliditas vd Renée Aguiar-Lucander till Nyhetsbyrån Direkt.

Vad betyder dessa resultat ur en försäljningssynpunkt?

"Från ett försäljningsperspektiv kan man säga att det här är inte data eller information som på något sätt kan användas i själva försäljningsprocessen, då den är hårt reglerad. Det kan vi inte göra, men däremot är det här naturligtvis något läkare pratar om med varandra och som de är intresserade av och har väntat på. Vi kommer också att kunna presentera data på konferenser, där de kommer att kunna få en bättre förståelse av det här", säger Calliditas vd Renée Aguiar-Lucander till Nyhetsbyrån Direkt.Direkt-SE