CAIR byter namn till LightAir Industrial

2022-05-05 10:30:00

Nyförvärvade CAIR AB i Åkersberga, och som länge tillverkat och sålt den patenterade CellFlow-teknologin, genomgår nu ett namnbyte till LightAir Industrial AB. Verksamheten integreras därmed till fullo i LightAirs befintliga satsning på ökad B2B-försäljning gentemot industriella och kommersiella målgrupper. Såsom tidigare kommunicerats fokuserar LightAir på skapandet av organisk tillväxt inom dessa segment samtidigt som presumtiva förvärv löpande utvärderas.

Marknaden för det industriella erbjudandet består främst av bolag med industri- och lagerlokaler med erkänt svåra utmaningar med hälsovådliga partiklar. Inom den kommersiella sektorn prioriteras kontor och skolor, med fokus på hälsa och produktivitet som gynnas av förbättrad inomhusluft. LightAirs teknologier bedöms inom dessa målgrupper ha stora konkurrensmässiga fördelar inom viktiga områden som reningskapacitet, energiförbrukning och ljudnivåer.

I början av maj har LightAir även flyttat sitt huvudkontor från Solna Business Park till Åkersberga. Flytten är ett steg i integrationsplanen med ambitionen att bland annat skapa effektivare arbetsprocesser och genomföra kostnadsbesparingar.

"Det finns stora beröringspunkter mellan vår satsning på ren luft hos kommersiella kontor och skolor och den industriella målgruppen, som ofta har en mer etablerad insikt i problematiken kring luftkvalitet och ohälsosamma partiklar," säger Lars Liljeholm, vd för LightAir. "Numera har vi egen tillverkning av industriella lösningar i Åkersberga, samtidigt som vi effektivt kan ta fram prototyper för olika framtidssatsningar. Vi har direkt sett hur detta underlättar och effektiviserar vår produktutveckling. Det har redan framkommit enklare justeringar vi kan göra för att bland annat pressa tillverkningskostnader, förbättra prestanda och förkorta ledtider."

Den finländska verksamheten, med drygt 500 löpande abonnemang kring luftrening, har hittills bedrivits som filial till CAIR AB och är nu under ombildande till ett helägt finskt dotterbolag inom LightAir. Den finländska försäljningen gentemot såväl det kommersiella som det industriella segmentet fortlöper och expanderar kontinuerligt.

Cision