Byggrusch i sikte


Publicerad 2010-10-27 14:28

En stark konjunkturåterhämtning i kombination med fortsatt låga räntor talar för Peab. Byggaktien är ett bra köp för den långsiktige.

Bygger för fullt. I Dalby utanför Lund uppför Peab nya bostäder. Anna Bank/Scanpix

Att byggmarknaden precis som det mesta i den svenska ekonomin har kommit i gång igen på allvar efter finanskrisen råder det ingen tvekan om. Peab noterade under andra kvartalet i år sin högsta orderingång någonsin. Byggkoncernen har 85 procent av verksamheten i Sverige.

Aktiemarknaden oroar sig dock fortfarande en del för att marginalerna ska pressas framöver när de order som togs i den värsta finanskrisen hamnar på sista raden. Men trenden ser redan ut att åtminstone ha stannat av. Marginalen i byggverksamheten landade på 4,6 procent det andra kvartalet jämfört med 5,0 procent samma period i fjol och 2,3 procent det första kvartalet i år.

Peab räknar med att anläggningsmarknaden planar ut på en hög nivå medan byggmarknaden för kommersiella fastigheter ännu inte har lossnat riktigt.

På anläggningssidan kan dock lönsamheten ses lite mer som ett orosmoment. Här tappade Peab ytterligare lite marginal jämfört med det första kvartalet till nu 2,9 procent. Samma period 2009 låg anläggningsmarginalen på 5,4 procent. Fjolårets stränga vinter påverkade denna verksamhet ordentligt men bolaget pekar också på en ökad konkurrens. Inom industridelen däremot är återhämtningen bra på gång.

Bara direktavkastningen kring 5 procent gör aktien svår att motstå och Peab har utvecklats ganska precis som index eller drygt 20 procent sedan vår köprekommendation för ett drygt år sedan.

Vi återupprepar köp och höjer riktkursen en femma till 65 kronor.