Aktie Installationsföretaget Bravida finns bland de företag där fackförbundet Byggnads har varslat om strejk från den 24 maj för cirka 1.500 installatörer. Det framgår av listan över företag som berörs av strejkvarslet.

Bravida berörs i tio län i landet, enligt listan. Enligt Byggnads är skälet till strejkvarslet motparten Installatörsföretagens ovilja att täppa till de kryphål som finns i avtalet gällande anlitande av underentreprenörer.

”Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur då risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar”, uppgav Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm tidigare på fredagen.