Rapport Byggmax redovisar en förlust för det fjärde kvartalet samtidigt som omsättningen sjönk tvåsiffrigt. Byggvarukedjan föreslår nu att utdelningen slopas.

Byggmax redovisar ett ebita-resultat på -28 miljoner kronor (25) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebita-marginalen uppgick till -2,4 procent (1,9).

Bruttomarginalen blev 35,2 procent (34,8).

Rörelseresultatet, ebit, uppgick till -42 miljoner kronor (12).

Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 1.170 miljoner kronor (1.301). Den jämförbara försäljningen sjönk 15,2 procent i kvartalet.

Styrelsen har valt att rekommendera att avstå utdelning, givet både den svårbedömda efterfrågan för större renoveringsprojekt och många möjligheter till tilläggsförvärv, uppger Byggmax i rapporten.

Spår svagt första kvartal

Byggmax räknar med att den tuffa marknadssituationen fortsätter i början av 2023.

”Vi förväntar oss en fortsatt mycket svag marknad i åtminstone första kvartalet, och i tillägg är jämförelsetalen då tuffa”, skriver Byggmax vd Mattias Ankarberg i bokslutsrapporten.

Under andra halvåret 2022 har aktiviteten inom större renoveringsprojekt varit mycket låg, påverkat av både mindre konsumtionsutrymme och ett avvaktande beteende, uppger bolaget.

”Nuvarande beteenden indikerar ökat intresse för särskilt vår- och sommarprojekt, men det återstår att realiseras”, skriver Mattias Ankarberg.

Under det fjärde kvartalet fortsatte Byggmax att påverkas negativt av en mycket tuff konsumentmarknad, men fortsatte också göra framsteg och ta marknadsandelar.

”Sammantaget bedömer vi att den nordiska konsumentmarknaden minskade med 12–18 procent jämfört med förra året till en nivå som, likt det tredje kvartalet, var lägre än före covid-pandemin”, skriver vd:n.

Han uppger vidare att Byggmax planerar att använda kommande period för att bli ännu starkare och maximalt redo när marknaden återgår till tillväxt. Bolaget prioriterar att fortsätta ta marknadsandelar, trimma in nya tillväxtinitiativ och att ta vara på nya möjligheter, enligt Mattias Ankarberg.

Givet både den svårbedömda efterfrågan för större renoveringsprojekt och många möjligheter till tilläggsförvärv, har styrelsen valt att rekommendera att avstå utdelning för 2023, heter det i rapporten.