Byggmax: Inbjudan till telefonkonferens delårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

2021-07-07 14:00:00

Byggmax VD Mattias Ankarberg och CFO Helena Nathhorst kommer att presentera resultatet för andra kvartalet 2021 och svara på frågor.
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt från 08.30 den 15 juli på www.byggmax.se (http://www.byggmax.se/) under Finansiell info / Finansiella rapporter.
För att delta i konferensen ring följande nummer:
SE: +46 856642651 PIN: 96752457#
UK: +44 3333000804 PIN: 96752457#
För övriga länder se separat fil

https://event.sharefile.com/d-s84220495bb4b47b2abfff950788bcd35

Konferensen finns tillgänglig att lyssna på t.o.m. den 20 juli. Telefonnummer +46 (0)8-519 993 85 kod 425010040#

Cision