BYGGMÄSTARE AHLSTRÖM: LÄGRE KURS VÄNTAS I VOLTA TRUCKS EMISSION

2021-08-12 11:09:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-noterade Byggmästare Anders J Ahlström meddelar att den nyemission som fortfarande planeras i Volta Trucks, ett bolag som Byggmästaren äger cirka 35 procent av aktierna i, inte väntas genomföras till den värdering och teckningskurs som tidigare hade planerats.

"Kapitalanskaffningsprocessen fortsätter, men det kan nu konstateras att tidigare erhållna teckningsförbindelser ej längre är aktuella och att en nyemission planeras att genomföras på en betydligt lägre nivå än den tidigare i teckningsförbindelse avsedda värderingen", skriver Byggmästare Anders J Ahlström.

I början av maj informerade Byggmästaren marknaden om att en kapitalanskaffningsprocess hade initierats där Volta Trucks genom nyemission avsåg ta in cirka 30 miljoner euro och där villkorade teckningsförbindelser hade erhållits på runt 30 procent av beloppet vid en värdering på 400 miljoner euro före kapitaltillskottet. Vid en emission på sådana villkor skulle Byggmästarens värdering av innehavet i Volta Trucks komma att kunna förändras väsentligt, uppgavs det då.

Byggmästaren framhåller att det i pressmeddelandet i början av maj noterades att i alla finansieringsprocesser är genomförande, emissionsstorlek och värdering en funktion av bland annat förhandlingar med investerare, utvecklingen för bolaget och det aktuella kapitalmarknadsklimatet.Direkt-SE