BYGGMÄSTARE AHLSTRÖM: JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE +42% TILL 312 KR/A

2021-08-27 07:08:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det First North-noterade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms substansvärde ökade under det andra kvartalet 2021 med 42 procent till 312 kronor per aktie.

Det framgår av bolagets delårsrapport för det andra kvartalet.

Nettoomsättningen steg till 243 miljoner kronor (41) till följd av att Ge-Te Media konsolideras som dotterföretag.

Resultatet per aktie ökade till 4:16 kronor (0:52).

"Byggmästarens största innehav Green Landscaping har mer än fördubblats i värde sedan årsskiftet och utgjorde den 30 juni cirka 36 procent av total substans", skriver Byggmästare Anders J Ahlström.

Under fredagen släpper just bland annat Green Landscaping delårsrapport.

En omvärdering av Volta Trucks är den näst största bidragsgivaren till andra kvartalets substanstillväxt för investeringsbolaget.Direkt-SE