BYGGMÄSTARE AHLSTRÖM: JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE -2% TILL 308 KR/A

2021-11-19 08:36:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det First North-noterade investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms justerade substansvärde minskade under det tredje kvartalet 2021 med 2 procent till 308 kronor per aktie.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Nettoomsättningen steg till 206 miljoner kronor (32,1) till följd av att Ge-Te Media konsolideras som dotterföretag.

Resultatet per aktie ökade till 67:28 kronor (6:14). Ökningen beror till väsentligaste del på en omklassificering av innehavet i Green Landscaping, enligt bolaget.

"De tre noterade innehaven Green Landscaping, Infrea och Azelio minskade i värde under kvartalet medan värdet på onoterade Fasticon ökade, varvid den totala nettoeffekten per aktie i Byggmästaren uppgick till en minskning om cirka 4 kronor jämfört med 30 juni. Värdering av övriga innehav är oförändrad", skriver vd Tomas Bergström.Direkt-SE