Rapport E-handlaren Bygghemma hade under det första kvartalet 2019 en nettoomsättning på 1.220 miljoner kr (1.025). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent.

Den organiska tillväxten påverkades av den negativa kalendereffekten, då stora ordervolymer kom in över den helg som avslutade kvartalet och därmed inte hann faktureras i perioden, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet (ebit), exklusive IFRS 16-effekter, blev 36,4 miljoner kr (-29,2) och rörelsemarginalen var 3,0 procent (-2,9). Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 38,3 miljoner kr, motsvarande en rörelsemarginal på 3,1 procent.

Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 19,3 miljoner kr (-55,0).