Rapport E-handlaren Bygghemmas resultat pressas av svag krona, högre råvarupriser och den varma sommaren.

Bygghemma redovisar ett resultat efter skatt på 24,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (17,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:23 kronor (-0:80).

Nettoomsättningen uppgick till 1.251 miljoner kronor (1.126). Den organiska tillväxten uppgick till 8,6 procent.

Rörelseresultatet blev 17,4 miljoner kronor (36,3). Det justerade ebita-resultatet uppgick till 40,0 miljoner (60,5).

”Under det tredje kvartalet påverkades ebita negativt med cirka -25 miljoner kronor, som en följd av en svag kursutveckling för den svenska kronan, högre råvarupriser inom heminredningssegmentet samt av det varma vädret”, skriver vd Mikael Olander i rapporten.

Han tillägger att den svagare kronan främst påverkade heminredningssegmentet där inköpen görs i euro och försäljningen görs i kronor.