Byggfällan slår igen


Publicerad 2011-08-31 09:24

Bröderna Paulsson har tappat förtroendet. Peab är inte bara indraget i en saftig mutskandal utan också finansiellt skakigt och släpar efter lönsamhetsmässigt.

Skandalbygge. Peab bygger och är delägare i nationalarenan Swedbank Arena i Solna som ska stå klar nästa år. Foto: Christine Olsson/Scanpix

Peab byggdes inte på en dag. Bröderna Erik och Mats Paulssons imperium har lyckosamt dragit nytta av de senaste årtiondenas återkommande kriser och köpt upp fallna konkurrenter. Men i dag känns det inte som att det är den skånska byggkoncernen som sitter med starkast kort på hand.

Rapporten för det andra kvartalet i förra veckan visade på samma trend som vi sett i bolaget de senaste kvartalen och som även sektorkolleger som Skanska och NCC visat upp nyligen, nämligen en klen lönsamhet kombinerat med en bättre orderingång.

Framför allt är det i byggverksamheten som resultatet rasar och rörelsemarginalen under årets andra kvartal mer än halverades och landade på 2,1 procent att jämföra med 4,6 procent motsvarande period ifjol. En effekt av prispressade order tagna under den förra finanskrisen, men också en signal om ny, tuffare konkurrens.

Bostadsproduktionen mattas också av och Peab redovisar såväl minskat antal produktionsstarter som sålda bostäder hittills i år jämfört med samma period i fjol.

Bolaget konstaterar att effekten av bolånetaket tillsammans med högre räntor har inneburit längre försäljningsprocesser, och då är frågan vilka effekter den senaste tidens finansiella oro kan få på byggsektorn och Peab. Vd Jan Johansson pekar på att räntehöjningar och krav på egen kapitalinsats tillsammans med den ökande konjunkturosäkerheten kan komma att dämpa efterfrågan.

Som aktieägare i Peab är det också synnerligen oroande med uppståndelsen kring mutåtalet mot storägaren Erik Paulsson i samband med bygget av Swedbank Arena i Solna som Peab både bygger och delvis äger. Oavsett om åtalet leder till en fällande dom eller inte har det ytterligare skadat förtroendet för byggsektorn i allmänhet och Peab i synnerhet och skapar ytterligare osäkerhet både på kort och längre sikt.

Bröderna Paulssons bolag har till och från genom åren figurerat i gråzoner och ifrågasatts för sina affärsmetoder och dito relationer. Förutom i Solna finns det flera kommuner där bolaget anklagats för felsteg den senaste tiden. Ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv är detta osäkerhetsmoment oroande.

Inte nog med raden av frågetecken kring verksamheten, lönsamhet och affärsrelationer, Peab är också något av ett korthus finansiellt med en nettoskuld på drygt 7,5 miljarder kronor. Detta samtidigt som övriga byggbolag på börsen kan ståta i princip skuldfria. En klen balansräkning innebär inte bara en ökad risk i händelse av ett dramatiskt tändrat konjunkturförlopp med en ny, snabb avmattning, det gör också utdelningskapaciteten högst osäker.

Marken skakade under Peab också i spåren på förra finanskrisen då bolaget hösten 2008 bland annat tvingades göra det minst sagt underliga draget att köpa tillbaka Peab Industrier som Paulsson & Co knoppat av och satt separat på börsen bara ett år tidigare.

I en kassaflödes- eller p/e-talsvärdering ser visserligen aktien lockande billig ut efter årets kursfall. Men tittar vi i stället på ev/ebit, börsvärdet i förhållande till rörelseresultat som också tar hänsyn till skuldsättningen, ser det inte lika lovande ut för Peab. Aktien sticker då ut som dyrast i sektorn och är inte heller särskilt billig i ett historiskt perspektiv.