BYGGFAKTA: ORGANISK TILLVÄXT UNDER VÅRT MÅL - VD

2023-02-08 08:15:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggfaktas organiska försäljningstillväxt för det fjärde kvartalet skrevs till 4,2 procent vilket är under bolagets mål.

Det skriver vd Dario Aganovic i bokslutsrapporten.

Den lägre organiska tillväxten förklaras delvis av svagare nyförsäljning under årets första sex månader, något som har påverkat den organiska tillväxten under årets andra hälft, då det är en viss förskjutning i tid mellan försäljning och leverans.

En något svagare direktförsäljning, det vill säga ej

abonnemangsförsäljning, under kvartalet har även det påverkat den organiska tillväxten, uppger vd:n i rapporten.

"Den organiska tillväxten i kvartalet påverkas även av en förändring av redovisningsprinciperna i ett av våra svenska dotterbolag. Justerat för denna skulle den organiska tillväxten i koncernen uppgå till 5,1 procent i kvartalet", heter det. Den förändringen påverkar dock inte den organiska tillväxten för helåret 2022.

Även Byggfaktas australienska och asiatiska verksamheter uppvisade en svag organisk tillväxt, enligt vd:n.

"Som ett steg för att komma till rätta med det arbetar vi intensivt med att bland annat rekrytera fler säljare och se över prissättning och erbjudandesammasättningen i främst Australien", skriver Dario Aganovic.

På Byggfaktas andra nyckelmarknader, exempelvis Storbritannien, Kontinentaleuropa och USA, är den organiska tillväxten fortsatt god och i linje med årets första tre kvartal.

"Det är också glädjande att se att både Storbritannien och Kontinentaleuropa rapporterar stark organisk ARR-tillväxt", uppger Byggfakta-chefen.

Den organiska tillväxten för ARR (årligt återkommande intäkter) uppgick till 6,7 procent i det fjärde kvartalet.Direkt-SE