BYGGFAKTA: KÖPER 73% I NORSKT BOLAG SOM OMSATTE 86 MLN NOK 2022

2023-02-13 08:04:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggfakta har förvärvat cirka 73 procent av aktierna i det norska bolaget 4Castgroup.

Det framgår av ett pressmeddelande.

4Castgroup är genom sina dotterbolag Prognosesenteret i Norge och Prognoscentret i Sverige verksamt inom marknadsanalyser och prognoser för bygg- och anläggningsmarknaden.

4Castgroup omsatte 2022 cirka 86 miljoner norska kronor "med god ebitda-marginal". Av bolagets totala intäkter utgörs cirka 70 procent av abonnemangsintäkter.

4Castgroup förväntas konsolideras i Byggfakta under mars 2023 och kommer att ingå i Byggfaktas rörelsesegment Construction Solutions - Nordic. Förvärvet beräknas ha en marginell påverkan på Byggfaktas resultat per aktie under 2023.Direkt-SE