BYGGFAKTA: JUSTERAT EBITDA BLEV 205 MLN KR 4 KV

2023-02-08 08:06:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggfakta, som tillhandahåller en plattform för marknadsinformation och säljeffektivisering inom byggindustri, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 204,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (170,3).

Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 34,7 procent (33,2). Den organiska försäljningstillväxten var samtidigt 4,2 procent (11,4).

Nettoomsättningen uppgick till 589 miljoner kronor (513) medan rörelseresultatet landade på 98,4 miljoner kronor (36,8).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 11 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 74,4 miljoner kronor och en omsättning på 597,5 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2022, vilket är i linje med bolagets utdelningspolicy.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE