Business Sweden har utsett SeaTwirl AB till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022

2022-07-25 09:00:16

BUSINESS SWEDEN HAR UTSETT SEATWIRL AB TILL EN AV VINNARNA I KLASSEN SMART ENERGY CATALYST 2022

"SeaTwirl har starkast förutsättningar att skala upp globalt" säger Business Swedens jury av experter.

Business Sweden har utsett SeaTwirl till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022. Titeln delas varje år ut till de bolag i programmet som Business Sweden anser har störst möjligheter att skala upp sin affärsidé till en global nivå.

"Att Business Swedens jury tror på vår teknik, vision och affärsplan är ett viktigt kvitto på att vi jobbar åt rätt håll och fokus.", säger Peter Laurits, VD på SeaTwirl.

Catalyst är Business Swedens scale up-program för Sveriges mest innovativa och lovande företag. De bolag som klarar sig igenom urvalsprocessen får en kraftfull språngbräda mot internationell tillväxt - inklusive skräddarsytt kommersialiseringsstöd, rådgivning och coachning på en utvald marknad. I klassen utnämndes SeaTwirl till årets vinnare tillsammans med X Shore, 100% Electric Boats and Evolar AB.

"Catalyst-programmet kommer att ge oss ytterligare ett verktyg i vår internationella expansion.", säger SeaTwirls styrelseordförande Dan Friberg.

För ytterligare information:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: dan.friberg@infobric.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl-PM-Smart-Energy-Catalyst-2022.pdf

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och ca@mangold.se.

beQuoted