BURE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -2.442 MLN KR 3 KV

2022-11-10 08:44:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Investmentbolaget Bure redovisar ett resultat efter skatt på -2.442 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (1.402). Resultatet per aktie sjönk till -32:94 kronor (18:92).

Substansvärdet var vid periodens utgång 163:70 kronor, jämfört med 323:20 kronor vid årsskiftet, en minskning med 49,3 procent. Totalavkastningen för årets första nio månader för aktien uppgick till -57,6 procent. Det var svagare än SIX Return index som backade 30,5 procent under samma period.

Under det tredje kvartalet sjönk substansvärdet med 16,8 procent. Den 9 november var substansvärdet 196:50 kronor per aktie.

"Utvecklingen i portföljbolagen fortsatte att vara stark under det tredje kvartalet", skriver Bures vd Henrik Blomquist i delårsrapporten.Direkt-SE