Bure rasar efter nedskrivning av resultat

Publicerad 2007-11-20 17:16

Investeringsföretaget Bure har förstärkts sin finansiella ställning med 750 miljoner kronor. Därmed har bolagets akuta likviditetskris lösts. Styrelsen har fattat beslut om nyemission av en kombination av aktier och företagslån med företräde för bolagets

Emissionen är garanterad till 600 miljoner kronor genom Sjätte AP-fonden, Handelsbanken, Nordea och Danske Bank.

Bure har också slutit ett nytt kreditavtal med Handelsbanken, Nordea och Danske Bank om en långfristig kreditram på 1,2