SPAC Investmentbolaget Bure har etablerat ACQ Bure som är ett uppköpsskalbolag, så kallat SPAC. Avsikten är att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen ta in kapital uppgående till cirka totalt 3,5 miljarder kronor och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ, vilket motsvarar cirka 20 procent av antalet utestående aktier i SPAC-bolaget efter erbjudandet. Sammantaget finns teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure på totalt cirka 60 procent av erbjudandet.

Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten.

”Skälet och bakgrunden är att Bure ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare. Initiativet till ACQ har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021”, skriver Bure.

Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter fem år och senast inom tio år från utfärdandet.

SPAC har varit en både het och omdiskuterad noteringsform internationellt på senare tid.