Bure halverat efter börsstopp

Publicerad 2007-11-21 11:23

Bures börsvärde halverades när handeln återupptogs på fredagen, efter att aktien varit handelsstoppad i över en vecka. Bure redovisade en förlust på 1,4 miljarder kronor för 2002.

Investeringsföretaget Bure Equity redovisar en förlust efter nedskrivningar och skatt på 1 456 miljoner kronor för 2002. Det skall jämföras med en vinst på 74 miljoner kronor året före.

Förlusten efter finansiella poster uppgick till 1 388 miljoner kronor jämfört med en förlust på 187 miljoner kronor 2001. Nedskrivningar belastar resultatet med 1 595 miljoner kronor.

Bolagets substansvärde var vid årsskiftet 1 912 miljoner kronor, motsvarande 18,50 kronor per aktie. Därmed minskade substansvärdet med 49 procent under året.

Bure Equity har efter de åtgärder som vidtogs i oktober, sänkt sina förvaltningskostnader till 80 miljoner kronor i årstakt. Det finns en ambition att ytterligare dra ned förvaltningskostnaderna. Det uppgav Bureledningen vid en telefonkonferens på fredagen.

Bure Equity kommer att placeras på A-listans observationsavdelning från och med måndagen den 3 mars.

(Direkt)