Bure gjorde storförlust efter nedskrivningar

Publicerad 2007-11-20 17:16

Investeringsföretaget Bure Equity redovisar en förlust efter nedskrivningar och skatt på 1 456 miljoner kronor för 2002. Det skall jämföras med en vinst på 74 miljoner kronor året före.

Förlusten efter finansiella poster uppgick till 1 388 miljoner kronor jämfört med en förlust på 187 miljoner kronor 2001. Nedskrivningar belastar resultatet med 1 595 miljoner kronor.

Bolagets substansvärde var vid årsskiftet 1 912 milj