Bundesbank: Grekisk exit hanterbar

Publicerad 2012-05-23 13:33

Skuldkrisen En eventuell grekisk exit från euroområdet skulle vara hanterbar, men det skulle innebära stora utmaningar. Det skriver Bundesbank i en månadsrapport på onsdagen.

”Utmaningarna för euroområdet och Tyskland skulle bli signifikanta, men
hanterbara med hjälp av försiktig krishantering”, skriver Bundesbank, och
tillägger att ”den nuvarande situationen i Grekland är mycket oroande”.

Enligt Reuters varnar Bundesbank samtidigt Grekland för att ytterligare stöd till landet kan frysa inne om de överenskomna reformerna inte implementeras, och det är Grekland som får bära konsekvenserna av detta.

Bundesbank varnade samtidigt Europa att inte mjuka upp villkoren för fortsatt stöd till Grekland.

”En tydlig urvattning av de existerande överenskommelserna skulle skada förtroendet för alla euroområdets överenskommelser och traktat samt kraftigt försvaga incitamenten för nationella reformer”, skriver Bundesbank.

Centralbanken påpekar vidare att Eurosystemet, centralbankerna i euroområdet, har tagit på sig ”betydande risker” genom att erbjuda Grekland omfattande likviditet, och ”i ljuset av det aktuella läget bör dessa risker inte utökas signifikant”.

”Istället bör parlamenten och regeringarna i medlemsstaterna besluta om på vilket sätt eventuell ytterligare finansiell assistans ska erbjudas, och därmed också huruvida de därmed förknippade riskerna bör tas”, skriver Bundesbank.