BULTEN: RÖRELSERESULTATET BLEV 55 MLN KR 2 KV (-59)

2021-07-13 08:36:39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, hade en nettoomsättning uppgående till 910 miljoner kronor under andra kvartalet 2021 (441).

Utvecklingen ska ses mot bakgrund av svagt andra kvartal i fjol, påverkat av pandemin, skriver bolaget i sin delårsrapport. Nedstängningar i kundernas produktionsenheter har även skett under det andra kvartalet 2021 som följd av bristen på halvledare i fordonsindustrin och andra branscher.

Rörelseresultatet uppgick till 55 miljoner kronor (-59), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 procent (-13,3).

"Lönsamheten sjönk jämfört med första kvartalet 2021 som följd av de lägre volymerna och därmed ett lägre kapacitetsutnyttjande. Även det markant stigande priset på stål har haft negativ resultatpåverkan. Det nya fullservicekontrakt (FSP) som tecknades under 2020, ihop med effektiviseringar och realiserade synergieffekter, kompenserade dock till stor del för lägre kapacitetsutnyttjande och högre stålpriser", skriver Bulten.

Resultat efter skatt uppgick till 38 miljoner kronor (-39) motsvarande 1:80 kronor per aktie (-1:85).

Orderingången uppgick till 947 miljoner kronor (409).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 miljoner kronor (51).Direkt-SE