Warren Buffett.

Finans Warren Buffetts investmentbolaget Berkshire Hathaway har ägt en stor position i Coca-Cola, 400 miljoner aktier, i 27 års tid.

Att kraftig värdetillväxt inte bara går att hitta inom ny teknik bevisas av att den amerikanske finansmannens läskbolagsinnehav under årens lopp har stigit i värde från 1,3 miljarder dollar till 24,2 miljarder – en ökning med cirka 1.760 procent, noterar Business Insider.

Den årliga utdelningen från innehavet har sedan 1995 stigit från 88 miljoner dollar till 672 miljoner dollar förra året och bolagets återköp av egna aktier har inneburit att Buffetts ägarandel också stigit, från 7,8 till 9,3 procent.

”Tiden är den underbara affärens vän”, kommenterade Warren Buffett sitt Coca-Cola-innehav i det årliga brevet till Berkshire Hathaways investerare redan 2011.

En annan relativt långsiktig satsning som burit frukt för Warren Buffett är Bank of America där han investerade 5 miljarder dollar år 2011, i kölvattnet av den globala finanskris som skakade finanssektorn ett par år tidigare. Efter att ha utökats genom efterföljande investeringar har Buffetts Bank of America-innehav nu ökat i värde till 50,5 miljarder dollar.

Tillsammans är Berkshire Hathaways innehav i Coca-Cola och Bank of America nu värda 75 miljarder dollar, varav 59 miljarder är orealiserad värdeökning.