Rejält vinsttapp för Bufab

Publicerad 2015-02-20 08:09

Rapport Bufab rapporterade ett svagt fjärde kvartal 2014 på fredagsmorgonen, med lägre rörelseresultat och rörelsemarginal jämfört med såväl föregående år som tidigare kvartal under året. 

”Även i absoluta termer är kvartalsresultatet otillfredsställande. Orsakerna till den negativa utvecklingen är en kombination av svagare underliggande efterfrågan i kvartalet, framför allt i Sverige, och en kraftigt stärkt dollar”, kommenterar vd Jörgen Rosengren.

En fortsatt avvaktande underliggande efterfrågan och för Bufab ofördelaktiga valutakurser kommer under början av 2015 att sätta press på resultatet, enligt bolaget.

Rörelseresultat sjönk till 33 miljoner kronor fjärde kvartalet, jämfört med 52 miljoner motsvarande period 2013. Valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 6 miljoner kronor. 

Bufab har nu ökat fokus på pågående effektivitetsinitiativ, med målet att genom konsolidering och förhandling sänka inköpspriser och att genom effektivisering sänka kostnaderna i logistikkedjan. 

”Detta underlättas av en generellt positiv trend för råmaterialpriser. Vidare genomför vi prishöjningar i framför allt Sverige för att motverka effekterna av den svaga svenska kronan”, skriver Jörgen Rosengren.

I slutet av 2014 beslutade Bufab om ett besparingspaket som ska sänka kostnaderna med cirka 15 miljoner kronor på årsbas med full effekt från och med det tredje kvartalet 2015. 

”Trots att vi hade ett tufft fjärde kvartal är det med tillförsikt som jag kan konstatera att vår tillväxtstrategi fungerar. Inför 2015 kommer vi fortsätta på samma väg, dock med ökat fokus på effektivitet”, kommenterar vd:n.