Bufab Group: Bufab publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

2022-03-30 18:00:00

PRESS RELEASE, Värnamo 30 mars 2022


Bufabs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.bufab.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.


För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, Tel: +46 370-69 69 00


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 mars 2022 kl 18:00 CET.


Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 500 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 5,9 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com.

Bilagor


GlobeNewswire