Aktie 24 Storages budkommitté rekommenderar aktieägarna att acceptera ett bud som kommit in från Shurgard om 72 kronor per aktie. Budkommittén rekommenderar alltså inte längre att aktieägarna accepterar det tidigare budet från T-C Storage Bidco om 62 kronor per aktie.

Priset i Shurgards erbjudandet innebär en premie om 16,5 procent i förhållande till stängningskursen för 24 Storages aktie på Nasdaq First North den 19 november 2021, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

Shurgards bud innebär en premie om 16,1 procent i förhållande till T-C Storages bud som offentliggjordes måndagen den 8 november 2021.

Fullföljandet av Shurgards bud är villkorat av bland annat en acceptgrad om över 90 procent. Liksom det uppköpserbjudande som offentliggjordes av T-C Storage är Shurgards erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre konkurrerande bud.

Både T-C Storage och Shurgard har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden.

Budkommittén rekommenderar aktieägarna i 24 Storage att acceptera det högsta erbjudandet, nämligen erbjudandet från Shurgard.