Aktie Fosielund Holding lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Hövding. Aktieägare av Hövding erbjuds 21 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet innebär en premie om cirka 23,5 procent jämfört med slutkursen för Hövdings aktie på Nasdaq First North den 21 december, vilket var den sista handelsdagen innan Fosielund Holding offentliggjorde ovan nämnda förvärv, skriver Fosielund.

Den 21 december köpte Fosielund aktier, vilket utlöste detta budpliktsbud.

Acceptfristen förväntas inledas omkring den 17 januari 2022 och avslutas omkring den 8 februari 2022.